تجربیات شما در مورد رفع مویرگ های قرمز سفیدی چشم

تجربیات شما در مورد رفع مویرگ های قرمز سفیدی چشم

سلام

تجربیات شما را در محو شدن مویرگهای قرمز سفیدی چشم ها می خواستم بدانم . در چشمانم مویرگهای ریزو درشت قرمز به وجود آمده که روی زیبایی چشمانم اثر گذاشته . چگونه می شود این رگه های قرمز را محو کرد؟

شما در حال مشاهده مطلب تجربیات شما در مورد رفع مویرگ های قرمز سفیدی چشم لطفا نظرات خود را در باره این مطلب برای سایت ما ( ختی متی ) ارسال کنید .

Copyright khetimeti.ir © 2017 - Allrights Reserved.