خبر پرداخت وام 160 میلیون تومانی به نخبگان

خبر پرداخت وام 160 میلیون تومانی به نخبگان

خبر پرداخت وام 160 میلیون تومانی به نخبگان

وام برای نخبگان کشور

اخبار داخلی : یکی از دغدغه های اساسی استعدادهای برتر و نخبگان تهیه مسکن است بر همین اساس بنیاد ملی نخبگان در راستای حمایت های گوناگونی که در زمینه های آموزشی و پژوهشی از این افراد به عمل می آورد، موضوع پرداخت وام نخبگان برای تهیه مسکن را نیز در دستورکار خود قرار داده است.وام نخبگان

معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان تاکید کرد:باتوجه به مصوبه دولت برای پرداخت وام 80 میلیون تومانی با سود 9 درصد برای مسکن اولی ها از طریق ودیعه گذاری، بنیاد ملی نخبگان پیشنهاد مشابهی را برای استعدادهای برتر و نخبگان تحت حمایت خود به هیات دولت ارائه داد که پس از طی فرآیندهای لازم به بانک مرکزی ارجاع شد.

موسوی کوهپر خاطرنشان کرد:در پیشنهاد بنیاد علاوه بر افزایش مبلغ تسهیلات، بر موضوع پرداخت وام نخبگان ، مشابه مسکن اولی ها با سود 9 درصد نیز تاکید شده بود که متاسفانه به دلیل عدم وجود منابع برای جبران مابه التفاوت سود، تنها با افزایش سقف وام به 160 میلیون تومان با سود 18 درصد موافقت شد.

وی عنوان کرد:پیگیری و رایزنی بنیاد برای کاهش درصد سود متعلقه همچنان ادامه داد.
معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان گفت:به محض ابلاغ مصوبه اخیر بانک مرکزی به بانک های عامل، معرفی افراد آغاز خواهد شد.

Copyright khetimeti.ir © 2017 - Allrights Reserved.