از چشام رو شونت اشکام یادگار حالا که دلم از تو فاصله داره

Copyright khetimeti.ir © 2017 - Allrights Reserved.