اصلاح قانون

یارانه اردیبهشت و خرداد 96 درآمد دولت از یارانه ها چقدر است

درآمد دولت از یارانه ها

یارانه اردیبهشت و خرداد 96 درآمد دولت از یارانه ها چقدر است

سود یارانه ها برای دولت چقدر است

درآمد دولت از یارانه ها 85 هزار میلیارد تومان است و حساب کردن آن با یک ماشین حساب ساده نیز امکان پذیر است ولی به افکار عمومی گفته می شود که کسری وجود دارد. به خصوص در حال حاضر که سه مرتبه اصلاح قانون صورت گرفته است.

اخبار جدید فرزین در ادامه با بیان اینکه ما به هدفمندی یارانه ها به این جمع بندی رسیدیم که برای اصلاح کشور نیاز به اصلاح ساختاری داریم، تصریح کرد: بنابراین ما به منظور اصلاح ساختار اقتصادی کشور برنامه تحول اقتصادی را در 7 بند تدوین کردیم.

ادامه مطلب

Copyright khetimeti.ir © 2017 - Allrights Reserved.