ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا

Copyright khetimeti.ir © 2017 - Allrights Reserved.