به من گفته بودن تو چاهی ولی آخه جای دریا تو چاه نیست

Copyright khetimeti.ir © 2017 - Allrights Reserved.