تست الکلی

خبر بازداشت فوتبالیست مست ایرانی

خبر بازداشت فوتبالیست مست ایرانی

خبر بازداشت فوتبالیست مست ایرانی

بازیکن فوتبالیست ایرانی در حالت مستی دستگیر شد

اخبار جدید در تست الکلی که مامورین راهنمایی و رانندگی از یک بازیکن مشهور فوتبال انجام دادند نتیجه آزمایش وجود 93 درصد الکل بوده است. فوتبالیست مشهور

این بازیکن مشهور پس از دستگیری با ارائه چک 10 میلیون تومانی به مامورین راهنمایی رانندگی تهران قصد پرداخت رشوه داشت که با مخالفت ماموران مواجه شد

این بازیکن مشهور فوتبال برای انجام کارهای قضایی تحویل پلیس انتظامی شده است.

ادامه مطلب

Copyright khetimeti.ir © 2017 - Allrights Reserved.