تو چه باشی چه نباشی من دوست دارم زیاد اگه با دلم بمونی عشق سمت ما میاد

Copyright khetimeti.ir © 2017 - Allrights Reserved.