نفس هام تو سینه حبس میشه نباشی عشق تو پیر میشه چشای تو باعث و بانیشه

Copyright khetimeti.ir © 2017 - Allrights Reserved.