نمیدونستم واسش فرقی نداشت که باشم یا نباشم

Copyright khetimeti.ir © 2017 - Allrights Reserved.