همش چشماتو تر کنی زل بزنی به یه گوشه ای نتونی ازش دل بکنی

Copyright khetimeti.ir © 2017 - Allrights Reserved.