پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی

افزایش سود بانک ملت سال 96

بانک ملت 96

افزایش سود بانک ملت سال 96

پیش بینی سود بانکی 96

اخبار بانکی : بر مبنای اطلاعات منتشر شده از بانک ملت در بورس ، پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱۳۳ریال به طور خالص پس از کسر مالیات است.
این رقم بدون تغییر نسبت به اولین پیش بینی حسابرسی نشده است.

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) بانک ملت منتشر شد.

ادامه مطلب

Copyright khetimeti.ir © 2017 - Allrights Reserved.