چه حس خوبیه که بندم میکنی زمین خوردم ولی بلندم میکنی

Copyright khetimeti.ir © 2017 - Allrights Reserved.