یاراکارت چیست

خبر طرح یاراکارت اعتباری پرداخت وام با یارانه نقدی

خبر طرح یاراکارت اعتباری پرداخت وام با یارانه نقدی

خبر طرح یاراکارت اعتباری پرداخت وام با یارانه نقدی

طرح یاراکارت اعتباری چیست

اخبار جدید : بانک مرکزی به منظور پوشش گسترده کارت های اعتباری در کشور و تسهیل بهره مندی تمام اقشار جامعه از تسهیلات بانکی به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها، طرح « یاراکارت اعتباری » را ابلاغ کرد.یاراکارت

پیرو بخشنامه شماره 95.194227 مورخ 1395.6.18، با موضوع ابلاغ دستورالعمل اجرایی کارت اعتباری » و با توجه به لزوم افزایش پوشش کارت های اعتباری در سطح کشور و تسهیل دسترسی اقشار و آحاد مختلف جامعه به ویژه طبقات کمتر برخوردار به خدمات اعتباری نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد امکان صدور کارت های اعتباری به پشتوانه یارانه واریزی به حساب خانوارها را مقرر سازد.

کارت های اعتباری یاد شده که موسوم به « یاراکارت اعتباری » است، در نهایت می تواند منتج به افزایش قدرت خرید خانوارها و ارتقای رضایتمندی جامعه از نظام بانکی و کمک به تولید و اشتغال داخلی شوند.

ادامه مطلب

Copyright khetimeti.ir © 2017 - Allrights Reserved.